|
|
کدخبر: ۱۳۰۱۹۶

ظریف در نشست خبری:

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود گفت: تمام اسنادی که در مورد نظر ما در این مذاکرات است صرفا فعالیت های هسته ای است و برنامه نظامی و علمی ما را در بر نمی گیرد.

به گزارش امید به نقل از مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از پایان دور اول مرحله نهایی در وین با حضور در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه راه دشواری در پیش داریم گفت: تاکید این بود در مذاکرات که همه طرف ها مراقبت کنند و هم در اظهارات و اقدامات کاری نکنند که ملت ایران را بی اعتماد کنند و از این فرصت بی نظیر که مردم ایران با حضور در انتخابات و مراسم راه پیمایی ۲۲ بهمن از فرصت استفاده کنند.

وی در رابطه با روند مذکرات دور اول گفت: شاید مذاکرات قدری هم مثبت تر از آن بود که انتظار داشتیم‬.

ظریف با اشاره به اینکه ‫باید پیش نیاز مذاکرات را سایر طرفها رعایت کنند‬، ادامه داد: ‫امیدواریم وقتی برمی گردند پایتختهایشان همین روشی را که در مذاکرات داشتند ادامه بدهند‬.

‫وی ادامه داد: هیچ کس این امکان را نداشته و نخواهد داشت که با مذاکره کنندگان ایرانی جز با زبان تکریم صحبت کند‬

وزیر امور خارجه در ادامه توضیحات اولیه خود در این نشست خبری تاکید کرد: فعلا مشغول بحت درباره چهارچوب های مذاکره هستیم‬ و حتما راه پر نشیب و فرازی پیش رو داریم‬.
ظریف همچنین تاکید کرد: ‫بیش از هرچیز به یکدلی و همراهی و حمایت همه اقشار مردم و نخبگان جامعه نیازمندیم و حتی بیش از آن به دعای خیر‬.
وی با تاکید بر اینکه مذاکرات ما صرفا در مورد برنامه هسته ای است، ادامه داد: تمام اسنادی که در مورد نظر ما در این مذاکرات است صرفا فعالیت های هسته ای است و برنامه نظامی و علمی ما را در بر نمی گیرد. این موضع صریح ماست، ممکن است طرف مقابل نظراتی داشته باشد اما موضع ما صریح است‬.
‫وی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع تعطیلی سایت های هسته ای در این مذاکرات مطرح شد؟، گفت: چنین موضوعی مطرح نشد. مشکل همیشه این بوده که کسی فکر کند می تواند برای مردم ایران نسخه بپیچد. ‬

ارسال نظر