|
|
کدخبر: ۱۴۵۹۲۴

با موافقت نمایندگان مجلس /

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس بندی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را که مربوط به معافیت های مالیاتی برای افزایش سرمایه گذاری بود، به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بند ۳۳ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

در بند ۳۳ لایحه مذکور آمده بود: به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صددرصد(۱۰۰%) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی ربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی های ثابت(به استثناء زمین) می گردد، از سال یا سال های بعد از تاریخ بهره برداری طرح مربوط تا میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده، از کل درآمد مشمول مالیات ابرازی کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره ۱ - مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی دارای مجوز از مراجع قانونی و مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد در صد(۱۰۰%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد(۵۰%) آن منظور می شود.

تبصره ۲ - معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت، براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره ۳ - معافیت مذکور در بند(ب) ماده(۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.

تبصره ۴ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. تاریخ اخذ مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذی ربط مناط اعتبار برای احتساب مناطق کمتر توسعه یافته است.

تبصره ۵ - منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه ارائه شده است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره ۶ - آیین نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در ادامه این جلسه بند ۳۴ این لایحه حذف شد.

* آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد از پرداخت مالیات معاف شدند

بهارستان نشینان با تصویب بند ۳۵ این لایحه مقرر کردند که درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

انتهای پیام /

ارسال نظر