|
|
کدخبر: ۱۴۵۹۳۵

هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۸نماینده عضو گروه بین المجالس بمنظور شرکت در یکصد و سی امین اجلاس مجمع بین المجالس جهانی(IPU) که طی روزهای ۲۵ اسفند ۹۲ لغایت اول فروردین ۹۳ در ژنو –سوئیس برگزار می شود به این کشور عزیمت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراجلاس بهاره ژنو موضوعاتی همچون اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز جهان در مجمع نعمومی و چهار موضوع الف: مشارکت مجالس در حرکت به سمت جهان عاری از سلاح های هسته ای در کمیته صلح و امنیت بین الملل ب: نقش پارلمانها در حرکت به سمت توسعه مقاوم در برابر خطرات در کمیته توسعه پایدار، مالیه و تجرات و ج: نقش پارلمان ها در حفظ حقوق کودکان مهاجر بدون همراه و ممانعت از سوء استفاده از استثمار آنان در وضعیت های جنگی و مناقشات در کمیته دموکراسی و حقوق بشر و دال روابط اتحادیه بین المجالس با سازمان ملل در کمیته مربوط مورد بحثو بررسی نمایندگان مجالس بیش از ۱۳۰کشور جهان قرار خواهد گرفت.

در اجلاس ژنو همچننی مسائل مبتلا به زنان و کودکان نیز در قالب موضوع منع خشونت و استثمار زنان و کودکان بویژه درمناقشات در نخست یکروزه نمایندگان زن مجالس جهان مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در اجلاس مزبور همچنین چند میز گرد و کارگروه تخصصی درخصوص موضوعاتی همچون انتخابات پارلمانی در مجالس جهان و نیز ارتقاء شرایط زندگی برای کودکان مهاجر برگزار خواهد شد.

یک ماده اضطراری نیز که مربوط به یک رویداد مهم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روز جهان باشد پس از تصویب در دستور کار این اجلاس قرار خواهد گرفت.

سرپرستی هیأت پارلمانی اعزامی به ژنو را موید حسینی صدر دبیر کل گروه بین المجالس کشورمان به عهده دارد و عبدالرضا مصری، حسین سبحانی نیا، سید هادی حسینی، محمدمهدی زاهدی، رحمت اله نوروزی و خانم نیره اخوان سایر اعضای هیأت اعزامی را تشکیل می دهند. همچنین کاظم اجلالی عضو کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المجالس جهانی در نشست های مربوط شرکت می کند. لازم به ذکر است در نشست های مجمع دبیران کل مجالس نیز علی افراشته معاون اجرائی رئیس مجلس شورای اسلامی شرکت خواهد کرد.

ارسال نظر