|
|
کدخبر: ۱۴۶۰۰۳

تسنیم گزارش می دهد /

خبرگزاری تسنیم: هیئت موسس دانشگاه آزاد عبدالله جاسبی را به عنوان عضو جدید هیئت امنا انتخاب کرد که این اقدام باید به تایید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، اما ظاهرا دانشگاه آزادی ها اعتقادی به این کار ندارند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاهخبرگزاری تسنیم، عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس ۲۹ ساله و اسبق دانشگاه آزاد روز گذشته از سوی هیئت موسس دانشگاه آزاد به عنوان عضو جدید هیئت امنای این دانشگاه انتخاب شد.

پس از اینکه اساسنامه جدید دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، براساس مفاد این اساسنامه ۳ نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند که این سه نفر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سیدحسن خمینی و حمید میرزاده بودند.

طبق قانون، رئیس دانشگاه آزاد دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد است که پس از عزل فرهاد دانشجو رئیس سابق دانشگاه آزاد از سوی هیئت امنا در شهریورماه ۹۲، حمید میرزاده سکاندار این دانشگاه شد و در واقع دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد هم شد.

هیئت موسس دانشگاه آزاد با توجه به این تغییرات مدیریتی و لزوم حضور یکی دیگر از حامیانشان در هیئت امنای دانشگاه آزاد، روز گذشته در جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد عبدالله جعفرعلی جاسبی را به عنوان جایگزین میرزاده در هیئت امنا انتخاب کرد.

یاسر هاشمی رفسنجانی مسئول دفتر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در گفت وگو باخبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا نامه عضویت عبدالله جاسبی به عنوان عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است؟ گفت: اگر طبق قانون نامه ای باید ارائه شود به شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط اعلام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لازم است عضویت جاسبی در هیئت امنای دانشگاه آزاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد؟ گفت: خیر، تصویب شورا را قطعا نمی خواهد، اما شاید لازم باشد به شورا اعلام شود.

مسئول دفتر رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این ۳ نفر عضوی هستند که هیئت موسس دانشگاه آزاد انتخاب می کند. یعنی طبق قانون و اساسنامه فعلی دانشگاه آزاد، هیئت موسس دانشگاه آزاد سه نفر را برای هیئت امنا انتخاب می کند که قبلا آقای میرزاده، آقای سیدحسن خمینی و آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. چون آقای میرزاده رئیس دانشگاه شده، اکنون آقای جاسبی به عنوان جایگزین وی به عنوان عضو جدید هیئت امنا معرفی شده است.

یاسر هاشمی رفسنجانی تاکید کرده است که عضویت جاسبی در هیئت امنای دانشگاه آزاد اصلا نیازی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.

به گزارشخبرگزاری تسنیم،در تبصره ۳ ماده ۱۰ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسه ۶۸۲ مورخ ۸۹/۱۱ / ۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، تاکید شده که سه نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها و سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای این دانشگاه باید حداکثر تا دو هفته به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شوند.

متن کامل ماده ۱۰ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل است:

ماده ۱۰ – اعضاء هیئت امناء عبارتند از:

۱ - سه نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچ گونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی غیر از تدریس و پژوهش نداشته باشند به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲ - سه نفر از اعضای هیئت موسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد

۳ - وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها

۴ - رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا معاون وی

۵ - رئیس دانشگاه(دبیر هیئت امناء)

تبصره ۱ - مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیئت انتخاب می شود.

تبصره ۲ - در صورت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا برکناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد.

تبصره ۳ - اعضای مصرح در بندهای ۱ و ۲ این ماده حداکثر تا دو هفته به شورای عالی پیشنهاد می شوند.

متن کاملاساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی را دراینجامشاهده کنید.

همچنین در متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره " موارد اصلاحی و تکمیلی مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی " که در جلسه ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۸ / ۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، اعلام شده که احکام اعضای هیئت امنا با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد.

متن کامل ماده ۱۰ که در جلسه ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۸ / ۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، به شرح ذیل است:

ماده ۱۰:

بند ۱: سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مرتبه علمی دانشیار و بالاتر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

بند ۲: سه نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یکی از آنها روحانی باشد

(بندهای ۳،۴ و ۵ و تبصره ۱ و ۲ بدون تغییر)

تبصره ۳: احکام اعضای هیئت امنا با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد

متن کاملموارد اصلاحی و تکمیلی مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را دراینجامشاهده کنید.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، مدیران عالی دانشگاه آزاد در خصوص انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد طبق اساسنامه دانشگاه آزاد عمل کردند که در نهایت حمید میرزاده موفق شد از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رای اعتماد بگیرد و حکم انتصابش به عنوان رئیس دانشگاه آزاد از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد.

از سوی دیگر در تعیین حجت الاسلام ناطق نوری به عنوان عضو جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز براساس اساسنامه جدید اقدام شد و ناطق نوری در جلسه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی از اعضای این شورا رای اعتماد گرفت.

اما مشخص نیست مدیران عالی دانشگاه آزاد در معرفی عبدالله جعفرعلی جاسبی به عنوان عضو جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد، طبق روال گذشته و براساس اساسنامه دانشگاه آزاد عمل کرده و وی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کنند تا اعضای این شورا در خصوص عضویت جدیدش رای دهند یا خلاف اساسنامه عمل می کنند و گفته یاسر هاشمی رفسنجانی مبنی بر " عضویت جاسبی در هیئت امنای دانشگاه آزاد اصلا نیازی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد "، تحقق می یابد.

انتهای پیام /

ارسال نظر