|
|
کدخبر: ۱۴۶۱۱۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از قانون مالیات های مستقیم شرایط دریافت مستقیم از دارایی های استهلاک پذیر را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار مجلس قرار داشت.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ای از این قانون مقرر کردند آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

مقررات مربوط به استهلاکات دارایی های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصاد می رسد.

طبق تبصره یک این ماده مقرر شد، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد، مشمول مالیات منظور می شود.

آئین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

بر اساس تبصره دیگر این ماده، در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل، معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

علاوه بر این، با اصلاح ماده دیگری از این قانون، هزینه پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به هزینه های استخدامی که شامل مالیات مستقیم می شوند، اضافه شد.

همچنین با اصلاح بند دیگری از این ماده، سود، کارمزد و جرایمی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد نیز شامل دریافت مالیات مستقیم خواهد شد.

همچنین ذخیره مربوط به خدمات بعد از فروش گارانتی اشخاص حقوقی نیز مشمول مالیات مستقیم می شود.

ارسال نظر