|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۳۵

با مصوبه نمایندگان /

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس جریمه تخلفات دریافت کنندگان مالیات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ادامه دادند و بندهای ۵۳،۵۴ و ۵۵ آن را تصویب و بند ۵۶ را به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

وکلای ملت بند ۵۳ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۹۸ قانون را اصلاح کردند که بر اساس این مصوبه، در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

بهارستان نشینان در بند ۵۴ نیز مصوب کردند هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲.۵درصد مالیات به ازای هر ماه و نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه ۲.۵ درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بر اساس مصوبه نمایندگان در بند ۵۵ نیز، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است، در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

انتهای پیام /

ارسال نظر