|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۸۹

با موافقت نمایندگان صورت گرفت /

خبرگزاری تسنیم: وکلای ملت سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز دانستند که به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ادامه دادند و بندهای ۵۷،۵۸، ۵۹،۶۰، ۶۱ و ۶۲ آن را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در بند ۵۷ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب کردند سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.

نمایندگان همچنین حکم این تبصره را شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ندانستند.

وکلای ملت همچنین سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز دانستند که به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نمایندگان در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶) و تبصره آن، ماده(۸۸)، تبصره(۲) ماده(۱۰۳)، تبصره(۵) ماده(۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» کردند.

بهارستان نشینان با تصویب بند ۵۸ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ماده ۲۳۳ این قانون را حذف کردند.

نمایندگان در بند ۵۹ لایحه نیز، در یک عبارت الحاقی به ماده ۲۵۵ قانون، مصوب کردند که این عبارت به این ماده الحاق شود: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع کند.

وکلای ملت در بند ۶۰ لایحه نیز مصوب کردند در ماده(۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شود.

بهارستان نشینان در بند ۶۱ لایحه اصلاح قاون مالیات های مستقیم مصوب کردند در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون، عبارت «اعضای هیأت ۳ نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف شود.

نمایندگان در بند ۶۲این لایحه، ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) را حذف کردند و مصوب کردند و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره های آن شود:

ماده ۲۶۶ - هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستند. حداقل یکی از اعضای هیئت باید دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

نمایندگان در تبصره این بند نیز مصوب کردند در کلیه مواد این قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر