|
|
کدخبر: ۱۴۷۸۰۷

به دلیل مغایرت با قانون اساسی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد.

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) مصوب جلسه مورخ بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۲۱ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

- واژه های «پارکینگ» در بند(و) ماده ۱، «فاینانس» در بند ۱۱ ماده ۱۵ و «پرسنلی» در ماده ۲۸، از حیثعدم ذکر معادل فارسی آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱ - در مواد ۱۷،۲۶ و ۳۰، باید شرایط تعهد، وثاقت و امانت داری برای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس ذکر گردد.

۲ - در ماده ۱۴، با توجه به رسمیت جلسات مجامع عمومی و فوق العاده و حضور اکثریت اعضاء و همچنین با توجه به تعداد نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت(سه نفر)، حکم به تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده با دوسوم آراء موافق اعضای حاضر نیازمند اصلاح عبارتی است

۳ - در بند ۲ ماده ۲۳، باید قید با رعایت قوانین و مقررات ذکر گردد.

انتهای پیام /

ارسال نظر