|
|
کدخبر: ۱۴۸۰۹۶

ثروتی در گفتگو با مهر:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای هر کدام از ۲۴ بندی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند یک قانون جامع تعریف کنیم تا به نتیجه برسیم.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و برودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب نام اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۳ گفت: یکی از مسائل ریشه ای و اساسی که مقام معظم رهبری فرمودند و آنچه باعثباعثبقا و مقام ما می شود فرهنگ است.

وی افزود: فرهنگ ریشه سیاست، اقتصاد و همه تصمیم گیری های ماست.

ثروتی با اشاره به اینکه فرهنگ اسلام زیربنای انقلاب است، اظهار داشت: باید اسلام را مطرح کرده و بشناسیم و به آن عمل کنیم. نباید از فرهنگ تخطی کنیم چراکه باعثزوال دینی می شود.

وی ادامه داد: ما اسلام را انتخاب کردیم و دشمنان ما به دنبال فرصت هستند که فرهنگ اسلام را در کشور ما تغییر دهند و فرهنگ غربی را جایگزین آن کنند و ما باید به شدت از فرهنگ اسلامی خود پاسداری کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در کنار فرهنگ مسائل اقتصادی خیلی مهم است. اقتصاد باعثاستقلال کشور می شود و باید توجه کنیم برای رسیدن به آزادی کامل و قله های پیشرفت باید اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی تأکید کرد: باید به ۲۴ بندی که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند، توجه و برای آنها برنامه ریزی کنیم.

نماینده مجلس تصریح کرد: باید برای هر کدام از بندهای مذکور یک قانون جامع تعریف کنیم تا به نتیجه برسیم. البته درباره اکثر آنها قوانین وجود دارد باید قوانین را بیرون بیاوریم و آنها را هدفمند کرده برایشان برنامه ریزی کنیم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

ارسال نظر