|
|
کدخبر: ۱۴۹۰۱۱

جشن جهانی نوروز در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با برافراشته شدن پرچم کشورهای حوزه نوروز و نواختن موسیقی های محلی و حرکات نمایشی گروه های مختلف با لباس های رنگارنگ که هر یک از سنت و فرهنگ کشورهای حوزه تمدنی نوروز حکایت دارد، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دسته های مختلف هنرمندان که لباس های سنتی کشورهای گوناگون حوزه نوروز را به تن دارند در جای جای محوطه برگزاری جشن باستانی نوروز در کاخ ریاست جمهوری افغانستان فرا رسیدن بهار را با شعرخوانی شاد باش می گویند و از حاضران پذیرایی می کنند.

جشن جهانی نوروز هر سال در یکی از کشورهای حوزه نوروز برگزار می شود که نخستین مراسم آن در تهران برگزار شد.

ارسال نظر