|
|
کدخبر: ۱۵۰۵۷۰

سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:

سازمان تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت روز ۱۲ فروردین، اعلام کرد، روز جمهوری اسلامی سند آزادی واستقلال ملت آزاده ایران و یک عید بزرگ ملی و انقلابی است.

به گزارش حوزه احزابخبرگزاری فارس، سازمان تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ایی ضمن گرامیداشت روز ۱۲ فروردین، این روز را روز سند آزادی واستقلال ملت آزاده ایران و یک عید بزرگ ملی و انقلابی دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ ایران روز دوازدهم فروردین سال ۵۸ با اکثریت قریب به اتفاق آراء به استقرار نظام جمهوری اسلامی قاطعانه آری گفتند تا ندای رهبر کبیر انقلاب رالبیک گفته باشند. روز جمهوری اسلامی از سوی ملت، برگ تأیید دیگری بود مبنی برآزادگی ملتی که حاضر به استمرار سیطره طاغوت و مستکبران جهان بر سرنوشت امت اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مولود انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود که با دم مسیحایی رهبره آزاده و نستوه انقلاب و ملتی سرافراز و خستگی ناپذیر و به برکت خون شهیدان ومجاهدان راه فضیلت، به بار نشست و در چنین روز بزرگی هویت راستین خویش را رسماً واز طریق همه پرسی به دنیا اعلام نمود تا پشتوانه مردمی این نظام که پیشتر نیز برهمگان مبرهن گشته بود بیش از پیش هویدا گردد. روز جمهوری اسلامی سند آزادی واستقلال ملت آزاده ایران و یک عید بزرگ ملی و انقلابی است. ملت ایران در آغازین روزهای سال نو، روزجمهوری اسلامی را در حالی گرامی می دارد که همواره به مددایمان محکم و همت بلند خویش از کوران حوادثسخت و نفس گیر سربلند بیرون آمده است.

سازمان تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت فرارسیدن دوازدهم فروردین(روز جمهوری اسلامی)، مجد وعظمت ملت شریف ایران را در پرتو عمل به فرامین آیین مبین اسلام و زیر سایه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند سبحان مسئلت دارد.

- See more at: http: / / www. farsnews. com / newstext. php? nn = ۱۳۹۳۰۱۱۲۰۰۰۲۳۴#sthash. dL۹nKzdH. dpuf

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت روز ۱۲ فروردین، این روز را روز سند آزادی و استقلال ملت آزاده ایران و یک عید بزرگ ملی و انقلابی دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ ایران روز دوازدهم فروردین سال ۵۸ با اکثریت قریب به اتفاق آراء به استقرار نظام جمهوری اسلامی قاطعانه آری گفتند تا ندای رهبر کبیر انقلاب رالبیک گفته باشند. روز جمهوری اسلامی از سوی ملت، برگ تأیید دیگری بود مبنی برآزادگی ملتی که حاضر به استمرار سیطره طاغوت و مستکبران جهان بر سرنوشت امت اسلامی نیست.

جمهوری اسلامی مولود انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود که با دم مسیحایی رهبره آزاده و نستوه انقلاب و ملتی سرافراز و خستگی ناپذیر و به برکت خون شهیدان ومجاهدان راه فضیلت، به بار نشست و در چنین روز بزرگی هویت راستین خویش را رسماً واز طریق همه پرسی به دنیا اعلام نمود تا پشتوانه مردمی این نظام که پیشتر نیز برهمگان مبرهن گشته بود بیش از پیش هویدا گردد. روز جمهوری اسلامی سند آزادی واستقلال ملت آزاده ایران و یک عید بزرگ ملی و انقلابی است.

ملت ایران در آغازین روزهای سال نو، روزجمهوری اسلامی را در حالی گرامی می دارد که همواره به مددایمان محکم و همت بلند خویش از کوران حوادثسخت و نفس گیر سربلند بیرون آمده است.

سازمان تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت فرارسیدن دوازدهم فروردین(روز جمهوری اسلامی)، مجد وعظمت ملت شریف ایران را در پرتو عمل به فرامین آیین مبین اسلام و زیر سایه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند سبحان مسئلت دارد.

ارسال نظر