|
|
کدخبر: ۱۵۰۸۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال انحراف نقدینگی در بانک ها گفت: بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک ها نظارت کند و از انحراف نقدینگی به سمت دلالی و واسطه گری جلوگیری کنند.

محمد حسین میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی سیاست دولت مبنی بر افزایش سود سپرده های بانکی را در راستای جمع آوری نقدینگی خواند و گفت: با افزایش سود سپرده های بانکی برای افراد انگیزه سپرده گذاری ایجاد می شود.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک ها در بعد رقابتی باید به گونه ای عمل کنند که بیشترین جذب نقدینگی را داشته باشند تا هم بتوانند بیشترین جذب سرمایه را داشته باشند و هم سرمایه های مردم وارد بخش تولید شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در چند سال اخیرنقدینگی در جامعه افزایش یافته و وارد حلقه های دلالی و واسطه گری شده است لذا سیاست اقتصادی دولت مبتنی اصلاح این روند و جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است.

وی با اشاره به احتمال انحراف نقدینگی در بانک ها ادامه داد: بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک ها نظارت کند و از انحراف نقدینگی به سمت دلالی و واسطه گری جلوگیری کنند.

میر محمدی اظهار داشت: بانک ها می توانند با مدیریت بهینه و یک درصد رقابت به سپرده گذار سود بیشتری داده و در مقابل تسهیلات با سود کمتر به بخش تولید بپردازد با ایجاد این رقابت میان بانک ها نقدینگی با سرعت بیشتری جذب سیستم بانکی شده و تسهیلات بیشتری به بخش تولید پرداخت می شود.

ارسال نظر

پربیننده ترین