|
|
کدخبر: ۱۷۸۱۱۱

باراک اوباما که روزهای آخر دوران ریاست جمهوری خود راطی می کند همچنان تصمیم گیرنده خیلی از اتفاقات مهم دردنیا است.

گروه سیاسی امید نیوز - بعد از وتو نکردن رای مجلس آمریکا به تمدید تحریم های ایران که نقض برجام بود حالا باراک اوباما و کابینه اش تصمیم به وتو نکردن قطعنامه ضد اسرائیلی شورای امنیت سازمان ملل گرفتند قطعنامه ای که در آن رژیم صهیونیستی به توقف شهرک سازی خود محکوم می شود حالا بااین اتفاق که تعجب همگان رابرانگیخته است که حتی نمایندگان ایران و سوریه درشورای امنیت دست زدند باید ببینیم سرنوشت سیاسی روابط این دو در پایان عمر سیاسی اوباما به کجا خواهد کشید مقامات اسرائیلی که به شدت از این موضع ناراحت هستند و منتظر روی کار آمدن ترامپ هستند تابلکه شرایط را به نفع خود تغییر دهند. شاید هم تمام این ها یک بازی سیاسی بوده تابه اهداف دیگرشان برسند.

ارسال نظر