|
|
کدخبر: ۱۷۸۳۶۶

صبح روز گذشته بود که مقامات امنیتی آل خلیفه خبر اعدام سه جوان انقلابی را منتشر کردند

صبح روزگذشته بود که مقامات امنیتی آل خلیفه در بحرین خبر اعدام سه جوان انقلابی به نام های:

سامی مشیمع

عباس السمیع

علی السنکیس

را به اتهام ادعای هدف قرار دادن نیروهای پلیس در منطقه " الدیه " را منتشر کردند و بار دیگر نفت بر آتش آرام انقلابی مردمی بحرین ریخته شد و احساساتشان را جریحه دار. این سه جوان صبح روز یک شنبه تیر باران شدند.

ارسال نظر