|
|
کدخبر: ۱۷۸۸۲۷

در اجلاس امروز خبرگان چه گذشت؟

آیت الله جنتی در جلسه امروز فرصت را برای نقد و صحبت های تند به روحانی به خصوص در حوزه اقتصادی بسیار مناسب دیده بود و از عملکرد وی انتقاد کرد و همچنین درخواست کرد تا رییس جمهور گزارش بدهد.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزآیت الله جنتی در جلسه امروز فرصت را برای نقد و صحبت های تند به روحانی به خصوص در حوزه اقتصادی بسیار مناسب دیده بود و از عملکرد وی انتقاد کرد و همچنین درخواست کرد تا رییس جمهور گزارش بدهد.

این اولین جلسه اجلاس بدون حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) بود که در مجلس نیز صندلی وی را با پارچه سیاه پوشانده بودند و قاب عکسی از این بزرگوار بر روی صندلی بود.

جای خالی آیت الله

در جلسه امروز، روحانی با انتقادات بسیاری از سمتآیت الله جنتیروبرو شد و چهره ی درهمی از خود نشان داده بود و آیت الله جنتی هم امروز فرصت را برای این انتقادات و گزارش خواستن از حسن روحانی مناسب دیده بود.

چهره ی فرورفته در فکر رییس جمهور

همانطور که دربالا گفته شد آیت الله جنتی جلسه را برای حرفهای انتقاداتی مناسب دیده بود. از خاموش نشدن فتنه تا به هنوز و ساده گرفتن آمریکا توسط برخی و انتقاد از دولت و رییس جمهور در حوزه ی اقتصاد و درخواست از حسن روحانی که اگر به اقتصاد مقاومتی عمل نکرده اید دلیا را بگویید و از مردم عذرخواهی کنید.

پس از پایان سخنان آیت الله جنتی، جلسه غیرعلنی اجلاسیه دوم دوره پنجم آغاز شد.

ارسال نظر