|
|
کدخبر: ۱۷۹۰۶۳

گفته های همسر شهید مطهری

اگر در دنیا بگردید صدتا آدم مثل علی آقا پیدا نمی کنید که اینقدر پاک باشد. علی همه حرف هایش را رک می زند و خیلی حق گو است و جز این را هم از پدرش یاد نگرفته است.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزاگر در دنیا بگردید صدتا آدم مثلعلی آقاپیدا نمی کنید که اینقدر پاک باشد. علی همه حرف هایش را رک می زند و خیلی حق گو است و جز این را هم از پدرش یاد نگرفته است.

و صد در صد هم مسئولین ما باید راه امثالعلی مطهریرا پیش بگیرند یعنی همانشیوه درست نقد کردنو گفتن حرفها به جای خودش که این بسیار مهم است.

بوسه آقای لاریجانی(داماد خانواده شهید مطهری) بر دست همسر شهید مطهری

همسر شهید مطهری: آقای خامنه ای از شهید مطهری خیلی چیزها میدانند. ایشان هرجایی که بودند رابطه شان را با مطهری حفظ میکردند و ما هنوز هم رابطه مان را با ایشان و بیتشان حفظ کرده ایم و رفت و آمد داریم.

ارسال نظر