|
|
کدخبر: ۱۷۹۴۵۷

یاسر هاشمی:

یاسر هاشمی در خصوص برکناری میرزاده از مدیریت دانشگاه آزاد بیان کرد که تغییر ناگهانی مدیریت دانشگاه آزاد در آستانه انتخابات، حساسیت برانگیز و نگران کننده است.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزیاسر هاشمی در خصوص برکناری میرزاده از مدیریت دانشگاه آزاد بیان کرد که تغییر ناگهانی مدیریت دانشگاه آزاد در آستانه انتخابات، حساسیت برانگیز و نگران کننده است.

یاسر هاشمی گفت: میرزاده به خاطر دفاع از مشیآیت الله هاشمیبرکنار شد و در آینده نگران دانشگاه ازاد هستم.

سیاستهای مدیریتی دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسلامی، منطبق بر مشیآیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)بود. برکناری آقای میرزاده سه ماه قبل از مدت حکم قانونی ایشان برخلاف سیره مدیریتی آیت الله هاشمی در جهت ثبات و رشد دانشگاه آزاد اسلامی است.

رییس دفتر هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی از عملکرد و وفاداری دکتر میرزاده به ارزشهای اخلاقی و تفکرات آیت الله هاشمی رفسنجانی و سیره اعتدال قدردانی کرد و دکتر میرزاده بعد از رحلت آیت الله هاشمی نیز این وفاداری را حفظ کرد.

ارسال نظر