|
|
کدخبر: ۱۷۹۴۹۴

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنِگی:

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ۹۰ درصد ظرفیت گردشگری کشور در ارتباط با عربستان و ۵۰ درصد از سهم ما از بازارهای گردشگری زیارتی کشورهای جنوب خلیج فارس با حمله به سفارت عربستان و اقدام غیرحرفه ای و نگاه سیاسی از بین رفت.

به گزترش امید نیوزمرتضی رحمانی موحد روز یکشنبه در همایش گفتمان فرهنگ مهمان نوازی با رویکرد توسعه گردشگری افزود: مهمان نوازی موتور محرک گردشگری است و در نهان خانواده ها و همه جوامع محلی ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: آماده کردن خانه بزرگ ایران برای گردشگران مستلزم این است که برداشت های محفلی و تنش زا برداشته شود و میزبانی بدون و با رعایت اصول اخلاقی انجام شود.
رحمانی موحد تاکید کرد: ۹۰ درصد ظرفیت گردشگری کشور در ارتباط با عربستان و ۵۰ درصد از سهم ما از بازارهای گردشگری زیارتی کشورهای جنوب خلیج فارس با حمله به سفارت عربستان و اقدام غیرحرفه ای و نگاه سیاسی که پیش آمد از بین رفت.
معاون سازمان میراثفرهنگی ادامه داد: اگر مجادلاتی که بوی سیاست می دهد وارد فرهنگ و صنعت گردشگری کشور شود این جریان مولد و مظلوم آسیب می بیند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که توسعه گردشگری را به نقد می کشند، غافل هستند که این دستور ویژه رهبری است که با استفاده از سرمایه بزرگ تاریخی و فرهنگی ایران، ایران گردان خارجی باید پنج برابر شوند.
رحمانی موحد افزود: در گزارش اخیر مجمع اخیر اقتصاد که در پایان سال ۲۰۱۶ منتشر شده، رتبه ایران از ۱۱۴ در سال ۲۰۱۴ به ۹۳ در سال ۲۰۱۶ رسیده که با این صعود ۲۱ پله ای ۲.۵ درصد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون گردشگری گفت: در حوزه حمل ونقل هوایی با صعود از رتبه ۱۳۰ به ۸۹ پیشرفت ۴۱ رتبه ای داشته ایم و برای تقویت صنعت گردشگری باید منشور جامع مهمان نوازی را تدوین کنیم تا در همه بخش خصوصی و دولتی کشور را رعایت شود.
همایش گفتمان فرهنگ مهمان نوازی با رویکرد توسعه گردشگری جمعی از اساتید، پژوهشگران و مسوولان میراثفرهنگی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

ارسال نظر