|
|
کدخبر: ۱۸۱۴۴۸

علی اکبر رائفی پور، نظریه پرداز اصول گرا درباره بازی تیم ملی چنین نوشت

برترین ها: علی اکبر رائفی پور، نظریه پرداز اصول گرا درباره بازی تیم ملی چنین نوشت: «تیم‌ملی با وجود تحریم ها، مردانه در برابر اَبَر قدرت های فوتبال ایستاد، پرتغال ترسیده بود تصور کنید بازیکنان، هم سن اعضای هیئت دولت بودند نتیجه چه میشد؟ کار اجرایی جوان متخصص می خواهد »

رائفی‌پور: کار اجرایی جوان می‌خواهد نه دولت پیر!

ارسال نظر