|
|
کدخبر: ۱۸۱۹۹۵

دولت ناتوان است در بنگاه‌داری. من باید جواب‌گوی عملکرد سیستم اقتصادی باشم

به گزارش امیدنیوز ، مسعود کرباسیان در مجلس در دفاع از خود در رابطه با استیضاح اظهار داشت: «دولت ناتوان است در بنگاه‌داری. من باید جواب‌گوی عملکرد سیستم اقتصادی باشم. بگذارید دولت از بنگاه‌داری خارج شود.»

وی افزود: «من معتقد به اجرای اصل 44 قانون اساسی هستم. خوب نیست مقام معظم رهبری بگویند که اصل 44 آن مقداری که انتظار من بود، عمل نشد.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار ارز و نرخ ارز عنوان کرد: «ترکیه فقط تعرفه را عوض کرد، 30 درصد ارزش پول ملی‌اش کاهش یافت. کشور اداره شده است. حتما باید پشت تریبون بگوییم چه تدابیری برای کشور انجام شده است. اعتماد کنید به اقداماتی که انجام می‌دهیم.»

کرباسیان با اشاره به این‌که ستاد تدابیر مقابله با تحریم تشکیل شده است، تصریح کرد: «کمک کنید این گردنه را پشت سر بگذاریم.»

کرباسیان:حتما باید پشت تریبون بگویم چه کردیم؟ اعتماد کنید

وی با بیان این‌که بانک‌های دولتی نظم گرفتند، گفت: «همین بانک‌های دولتی به ما می‌گویند دست و بال ما را بسته است و پول‌ها به بانک‌های خصوصی می‌رود.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: «راجع به معیشت ضعفا داریم فکر می‌کنیم. ولی باز هم من عذرخواه هستم. باید در این جریان به فکر اقشار پایین درآمدی باشم. اگر در وزارت اقتصاد بودم، این موضوع را دنبال می‌کنم.»

کرباسیان عنوان کرد: «من از همه ممنونم، چه کسانی که نقد کردند، چه کسانی که دفاع کردند. ما در حال جنگ اقتصادی هستیم. جنگ اقتصادی یک نقطه را مورد هدف قرار نمی‌دهد، تمام اقشار جامعه تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»

وی متذکر شد: «ما باید از اقدامات اقتصادی دولت حمایت کنیم. حوزه وزارت اقتصاد به خاطر بیمه، بازار سرمایه، تجارت، ارز و تامین منابع ارزی مورد توجه است.»

وی گفت: «من از 25 سالگی معاون وزیر صنعت بودم. در دوران جنگ مدیر بودم. در دهه 70 که مشکلات ارزی داشتیم، مدیر بودم. زمانی که کوپن می‌دادیم، مدیر بودم. این سابقه من است. به هر حال از این نظام آموختم و کوچک نظام هستم.»

ارسال نظر