|
|
کدخبر: ۱۸۴۱۰۶

پس از کش و قوس‌های فراوان رأی نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار هفت تپه صادر شد و در این زمینه عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی ضمن تایید دریافت این ابلاغیه، گفت: هفت تپه به ایدرو برمی گردد.

 پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام رأی نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار هفت تپه از این مجموعه اقتصادی-صنعتی و بازگشت آن به دستگاه دولتی مالک اولیه آن، به طرفین دعوا شامل سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت و خریدار این مجموعه ابلاغ شد.

شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، رأی نهایی را آخر وقت اداری دیروز دوشنبه( یکم شهریور) صادر کرده است.

این در حالی است که محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی هم دریافت این ابلاغیه را تایید کرده است و گفته بلافاصله پس از اجرای این حکم، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری‌هایی که فسخ یا ابطال می‌شوند، است؛ لذا این شرکت یا شرکت‌هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادرتخصصی مربوطه برمی گردند. هفت تپه به ایدرو برمی گردد؛ عملیات اجرایی آن در اختیار ایدرو است و ما فقط نامه آن را به ایدرو ارسال خواهیم کرد.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین