|
|
کدخبر: ۱۹۲۹

دولتی‌ها از دیوان عدالت اداری خواستند تا زمینه حضور تعدادی از کارشناسان‌شان را در جریان رسیدگی به پرونده مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت فراهم کند تا بتوانند به قاضی پرونده توضیحاتی ارائه کنند.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از فارس، بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت گفت: پس از شکایت یکی از نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخص حقوقی یکی از شعب دیوان اجرای مصوبه را متوقف کرد.

وی افزود: شکات پرونده ۲ خواسته مهم از دیوان عدالت اداری داشتند که یکی توقف اجرای مصوبه و دیگری ابطال مصوبه بوده است.

بختیاری گفت: بنا بر درخواست شکات پرونده به یکی از شعب رفت و در آن شعبه با توجه به اینکه اجرای این مصوبه باعثبروز خسارت تشخیص داده شد اجرای آن متوقف شد.

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: پس از آن مقدمات اجرای بخش دوم خواسته شکات فراهم شد و قرار است پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت برود.

وی تصریح کرد: البته مقرر شده پیش از رفتن پرونده به هیأت عمومی دیوان نظر کمیسیون تخصصی اخذ شده و سپس پرونده در هیات مطرح شود.

بختیاری در ادامه از درخواست دولتی‌ها در رابطه با رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: از طرف دولت درخواست شده تا دیوان موافقت کند که چند نفر از کارشناسان بیایند و توضیحاتی درباره این مصوبه ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد می‌خواهند با حضور در شعبه و ارائه توضیحات، دیوان را متقاعد کنند که اجرای مصوبه هیچ خسارتی به بیت‌المال و حقوق عامه نخواهد زد.

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره زمان حضور کارشناسان دولت در دیوان را ظرف امروز و فردا عنوان کرد و گفت: قاعدتا باید تا انتهای هفته این افراد مراجعه کرد و توضیحات خود را ارائه کنند.

وی همچنین درباره زمان ارجاع پرونده به هیأت عمومی دیوان گفت: نمیشود برای رسیدگی به این پرونده زمان خاصی را تعیین کرد اما مقدمات کار در حال انجام است.

ارسال نظر