|
|
کدخبر: ۲۸۹۵

به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی

اسلام هم حقوق بشر را محترم مى‏ شمارد و هم عمل مى‏ کند، اجازه نمى‏ دهد که کسانى بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادى را به اسم آزادى از آن‏ها سلب کند.

سرویس سیاسیامید- به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گوشه ای از آرای حضرت امام خمینی(ره) پیرامون حقوق بشر را تقدیم می کنیم.

حکومتى مى‏ تواند ادعا بکند که حقوق بشر را حفظ مى‏ کند که دولتش مبتنى بر یک عقاید الهى دینى باشد؛ و خودش را پیش یک قدرت بزرگ مسئول بداند. آن اشخاصى که خودشان را مسئول نمى‏ دانند پیش یک قدرتى، قائل نیستند به یک قدرت بزرگى، توجه ندارند به یک قدرت عظیمى، به یک مسئولیت واقعى. اینها هر چه ادعا بکنند که ما بشردوست هستیم و ما مى‏ خواهیمحقوق بشرحفظ بشود و ما مى‏ خواهیم، ادعاست؛ هیچ واقعیت ندارد.

تا آن نقطه اصلى که نقطه اتکاست، خدا نباشد و خوف از او نباشد و خوف از مسئولیت روز جزا نباشد، این بشر هرج و مرج مى ‏کند، به تباهى مى ‏کشد.

طبع انسان این است که از همین کارهاى خلاف بکند؛ طبعى است. اگر سر خود باشد متعدى است؛ آنى که انسان را به راه مى‏ آورد و کنترل مى‏ کند و راهش را معین مى‏ کند، آن دیانت است که مى‏ تواند کنترل کند. آن اعتقاد به یک مبدأ و یک معاد است که مى‏ تواند انسان را باز دارد از اینکه در خلوت هم که هیچ کس نباشد خلاف نکند.

صحیفه امام، ج‏۴، ص، ۴۰۲

ارسال نظر

پربیننده ترین