|
|
کدخبر: ۲۹۰

رئیس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها از تائید آراء حوزه های انتخابیه شهر تهران خبر داد و گفت: نتیجه ۷۰ درصد از حوزه های انتخابیه سراسر کشور بررسی و مورد تائید قرار گرفته است.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از مهر، محمدجواد کولیوند از صحت انتخابات در شهر تهران خبر داد و گفت: بعد از ارائه شکایت هایی از برخی از حوزه های انتخابیه شهر تهران، ۱۰ درصد آراء صندوف های رای این شهر توسط هیات عالی نظارت استان تهران بازشماری و نتیجه انتخابات در تهران توسط هیات نظارت مرکزی تائید شد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از آراء حوزه های انتخابیه سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: ۱۷ تیر ماه آخرین فرصت بررسی آراء صندوق ها و حوزه های انتخابیه توسط هیات های عالی نظارت استان است و اگر نتیجه انتخابات حوزه های انتخابیه توسط این هیات ها مورد تائید قرار گرفت، دیگر هیان نظارت مرکزی دخالتی نخواهد کرد و اگر نتیجه انتخابات مورد تائید نبود شکایات به هیان نظارت مرکزی ارجاع داده می شود.

ارسال نظر