|
|
کدخبر: ۳۰۳۵

حمید رسایی و مهدی کوچک زاده، دو عضو سابق جبهه پایداری و از حامیان سعید جلیلی در انتخابات گذشته، در جلسات رای اعتماد به مخالفت با وزرای پیشنهادی اصولگرا پرداخته اند.

سرویس سیاسیامید- پس از معرفی اعضای کابینه به مجلس توسط روحانی، نمایندگان اقدام به ثبت نام برای نطق در موافقت یا مخالفت با کلیت کابینه یا هر یک از وزرای پیشنهادی کرده اند.

در این میان رفتار دو حامی شاخص احمدی نژاد در مجلس جالب توجه است. رسایی و کوچک زاده برای نطق در موافقت با کلیت کابینه یا موافقت با هیچ یک از وزرای پیشنهادی ثبت نام نکرده اند. اما رسایی برای مخالفت با علوی - وزیر پیشنهادی اطلاعات - و جنتی - وزیر پیشنهادی فرهنگ - و کوچک زاده برای مخالفت با رحمانی فضلی - وزیر پیشنهادی کشور - و پورمحمدی - وزیر پیشنهادی دادگستری - ثبت نام کرده اند.

این در حالی است که اکثر انتقادات نمایندگان مجلس به آن دسته از وزرای پیشنهادی است که عملکرد روشنی در دوران فتنه نداشته و به همدستی یا همفکری با فتنه گران متهمند و اغلب نمایندگان وزرای پیشنهادی کشور، دادگستری، اطلاعات و تا حدودی ارشاد را اصولگرا می دانند.

در واقع می توان گفت که رسایی و کوچک زاده عزم خود را برای مخالفت با وزرای اصولگرای کابینه جزم کرده اند و کاری با وزرای اصلاح طلب ندارند.

جالب آنجاست که کوچک زاده در نطق پیشنهادی خود در مخالفت با پور محمدی، چندین بار به ربیعی - وزیر پیشنهادی کار - اشاره کرد، طوری که اعتراض تعدادی از نمایندگان را برانگیخت و از لاریجانی هم تذکر گرفت که باید در ارتباط با همان وزیری که ثبت نام کرده سخن بگوید و اسمی از دیگران نبرد.

نطق رسایی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات هم اعتراضات زیادی در داخل و خارج از مجلس برانگیخت و دری نجف آبادی - وزیر اسبق اطلاعات - به دلیل بخشی از سخنان روحانی که دوران وزارت او را زیر سوال می برد جوابیه ای به مجلس ارسال کرد.

ارسال نظر