|
|
کدخبر: ۹۸۵

طبق محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال ۴۱.۷ درصد برآورد شده است.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، بانک مرکزی پیش از این نرخ تورم میانگین اردیبهشت ماه را ۳۴ درصد اعلام کرده بود که در مشروح گزارش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه به نقطه ماه مورد گزارش ۴۱.۷ درصد اعلام شده است.

البته این نرخ در حالی محاسبه شده که مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۲ را بالغ بر ۳۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه همین ماه را برابر با ۳۸.۲ درصد اعلام کرده است.

طبق محاسبه بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به ۱۶۳.۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش داشته است. البته این تغییر از افزایش ۳ درصدی در فروردین ماه کمتر بوده است. از همین رو شاخص تورم در تاریخ مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۷ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۴۱.۹ درصد افزایش داشته است این البته در حالی است که میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۴ درصد است.

براساس این گزارش، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه امسال پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین باید یادآور شد که این شاخص در ماه مورد بررسی در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه شده است.

بیشترین افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه امسال متعلق به استان ایلام معادل ۳.۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان ۰.۲ درصد بود؛ شاخص مذکور در استان تهران معادل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

* خوراکی ها و آشامیدنی‌ها

در اردیبشهت ماه ۱۳۹۲ شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل ۰/۴ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادیاز اقلام و گروه‌ها مانند انواع برنج ۵/۱ درصد، انواع روغن نبایت ۱۹/۴ درصد، ‌سیب زمینی ۳۷/۶ درصد، ‌سیب درختی ۱۴/۲ درصد، ‌قند، شکر، مربا، ‌عسل، ‌ شکلات و محصولات قنادی ۶/۱ درصد، ‌ آشامیدنی‌ها ۴/۸ درصد، خشکبار ۴/۶ درصد، حبوب ۷/۷ درصد، گوشت گاو و گوساله تازه ۱/۷ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۵/۲ درصد، ‌بادنجان ۱۵/۰ درصد، هویج ۴۰/۳ درصد، لیمو ترش ۲۶/۵ درصد، نمک، ادویه، ‌سس‌ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی ۵/۱ درصد، رب گوجه فرنگی ۵/۰ درصد، انواع ماهی آب‌های جنوب ۳/۰ درصد، کنسرو ماهی ۴/۱ درصد، انواع کالباس ۵/۵۴ درصد، انواع خرما ۶/۸ درصد، ماکارونی ۲/۹ درصد، کیوی ۳/۹ درصد و تخم مرغ ۰/۶درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقالم و گروه‌ها مانند گوجه فرنگی معادل ۳۸/۸ درصد، هندوانه ۳۹/۱ درصد، ‌پیاز ۳۵/۹ درصد، ‌انواع خیار ۱۲/۲ درصد، سبزی‌های برگی ۴/۵ درصد، موز ۵/۴ درصد، گوشت مرغ ۱/۱ درصد و کدو سبز ۵/۴ درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل ۵۱/۴ درصد ا فزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی ها ۵۰/۵ درصد و آشامیدنی ها ۷۴/۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰/۵ درصد افزایش داشت.

* دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۴/۶ درصد افزایش یافت. این افزایش در اثر بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۵/۲ درصد و انواع سیگار ایراین ۳/۲ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۹۰/۷ درصد افزایش داشته است.

* پوشاک و کفش

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۳/۵ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل ۳/۳ درصد بود. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه‌های انواع کفش معادل ۳/۶ درصد، ‌پارچه برای تهیه پوشاک ۵/۵ درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲/۶ درصد افزایش داشت. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ما مشابه سال قبل معادل ۶۳/۵ درصد افزایش داشته است.

* مسکن، ‌آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه مسکن، ‌آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۲/۷ درصد همراه بود. افزایش فوق ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی معادل ۲/۹ درصد، اجاره بهای مسکن غیرشخصی ۳/۰ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۳/۷ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص‌ بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۱۷/۸ درصد افزایش داشته است.

* اثاث، ‌لوازم وخدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۳/۵ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل خانگی معادل ۴/۱ درصد، ‌ظروف و لوازم آشپزخانه ۵/۰ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۴/۹ درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی ۲/۹ درصد، انواع فرش ۳/۵ درصد و ابزار و وسایل برای خانه ۵/۷ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، ‌لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۸۰/۱ درصد افزایش داشته است.

* بهداشت و درمان

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، ‌شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با ا فزایشی معادل ۲/۶ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۳/۷ درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه‌های هزینه‌های بیمارستانی معادل ۲/۴ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۰/۶ درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و ردمان معادل ۳۴/۳ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پ س از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۲/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد

* حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل مهعادل ۲/۶ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کرایه مسافرت زمینی معادل ۵/۷ درصد، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۳/۴ درصد و انواع موتورسیکلت ۵/۳ درصد بوده است.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۴۹/۵ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل معادل ۳/۳ درصد افزایش داشته است.

*ارتباطات

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۰/۱ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات ۱۳/۵ درصد افزازیش داشته است.

* تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، ‌ شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۰/۹ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های لوازم تفریح، ‌بازی و ورزشی معادل ۳/۲ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۲/۵ درصد، نوشت افزار ۳/۹ درصد و رادیو، ‌تلویزیون، ضبط و پخش صوت و تصویر ۰/۸ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفرحی و امور فرهنگی معادل ۵۶/۶ درصد افزایش داشته است.

* تحصیل

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۰/۲ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رتفن شاخص بهای کلاس‌های تقویتی مهعادل ۱/۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیلی ۱۱/۵ درصد افزایش داشته است.

* رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۳/۹ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزنیه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۴/۰ درصد بود. همچنین در این گروه شاخص بهای غذای آماده جهت مجالس و مراسم معادل ۳/۴ در صد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۵/۷ درصد افزایزش یافت.

در مقایسه با ماه مشابهب سال قبل شاخص بهای گروه رستوران وهتل ۵۱/۶ درصد افزایش داشته است.

* کالا و خدمات متفرقه

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۴/۴ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه لوازم بهداشتی و‌آرایشی و خدمات شخصی معادل ۴/۸ درصد بوده است.

همچنین در این ماه شاخص بهای اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار معادل ۵/۱ درصد و لوازم شخصی ۳/۱ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۷۰/۰ درصد افزایش داشته است.

متن کامل گزارش بانک مرکزی در اینلینکقابل دریافت است.

ارسال نظر