|
|
کدخبر: ۱۲۲۸۰۹

پرسپولیس ۹ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد که بخش اعظم آن مربوط به مدیران قبل از رویانیان است.

به گزارشامیدبه نقل از نامه نیوز، مسئولان باشگاهپرسپولیساز بدهی ۶۰ میلیاردی این باشگاه خبر می دهند و رویانیان نیز تاکید دارد که بدهی دوران وی تنها ۵ میلیارد تومان است که این مسئله شبهاتی ایجاد کرده است.

بررسی جزئیات بدهی ها نشان می دهد که مبلغ بدهی ها حدود ۶۰ میلیارد است اما از طرفیرویانیاننیز در خصوص بدهی ۵ میلیاردی پربیراه نمی گوید.

مبلغی در حدود ۱۴ میلیارد از این مبلغ به مطالبات بازیکنان تا پایان فصل مربوط می شود که رویانیان مدعی است به خاطر اینکه هنوز فصل به پایان نرسیده و او در اواسط راه کنار رفته است، این مبلغ جزو بدهی های وی محسوب نمی شود.

پرسپولیس ۹ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد که بخش اعظم آن مربوط به مدیران قبل از رویانیان است.

۵ میلیارد تومان بدهی های رسمی است که رویانیان اسناد آن را منتشر کرده و حدود ۲ میلیاردی نیز به عنوان بدهی های سایر اعلام شده که مشخص نیست مربوط به کدام مدیر است!

بیش از ۳۰ میلیارد نیز بدهی به جا مانده از دوران غمخوار، برادران انصاری فرد، خطیب و حبیب کاشانی است.

ارسال نظر