|
|
کدخبر: ۱۴۵۷۴۸

در پایان هفته دوم رقابت های لیگ آبهای آرام بانوان؛

هفته دوم مسابقات لیگ آبهای آرام بانوان بعدازظهر امروز ۲۴ اسفندماه به میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد.

به گزارشگروه ورزشی باشگاه خبرنگاران، رقابت های لیگ آبهای آرام بانوان در مواد کایاک یکنفره ۵۰۰ متر، کایاک دونفره ۵۰۰ متر، کانوی یکنفره ۲۰۰ متر و کایاک یکنفره ۲۰۰ متر برگزار می شود.

در مسابقات این هفته، در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر پارمیدا پاد از هیات نوشهر، آرزو حکیمی از هیات همدان، مینا عبدالهی از تایدواتر، مهسا آذری از آوش و نگار علیمحمدی از باشگاه مقاومت رقابت کردند که در نهایت آرزو حکیمی از هیات همدان با زمان ۲:۰۶. ۱۳ دقیقه، مینا عبدالهی از تاید واتر با زمان ۲:۱۲. ۵۲ دقیقه و مهسا آذری از آوش با زمان ۲:۱۸: ۲۰ دقیقه در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

مسابقه کایاک دونفره ۵۰۰ متر بانوان با رقابت مهسا آذری و سارا کاظمی از آوش، پارمیدا پاد و مریم رمضان خواه از هیات نوشهر، مینا عبدالهی و سارا حنیفه زاده از تاید واتر، مونا نوری و متینه نوری از هیات همدان و بیتا برقی و مائده طهماسبی از مقاومت برگزار شد و در نهایت مینا عبدالهی و سارا حنیفه زاده از تاید واتر با زمان ۲:۰۵. ۵۲ دقیقه اول، مهسا آذری و سارا کاظمی از آوش با زمان ۲:۱۱. ۸۰ دقیقه دوم و بیتا برقی و مائده طهماسبی از مقاومت با زمان ۲:۱۷. ۰۳ دقیقه سوم شدند.


در رقابت کانوی یکنفره ۲۰۰ متر نرگس خدابنده لو از هیات همدان، فاطمه کرمجانی از تاید واتر، دنیا طاهایی از هیات نوشهر و نادیا تالانک از مقاومت حضور داشتند که در نهایت فاطمه کرمجانی از تاید واتر با زمان ۵۱.۳۹ ثانیه اول، نادیا تالانک از مقاومت با زمان ۵۳.۸۳ ثانیه دوم و نرگس خدابنده لو از هیات همدان با زمان ۱:۰۱. ۷۰ دقیقه سوم شدند.

در رقابت کایاک یکنفره ۲۰۰ متر نیز مهسا آذری از آوش، آرزو حکیمی از هیات همدان، مینا عبدالهی از تاید واتر، پارمیدا پاد از هیات نوشهر و نرگس علیمحمدی از مقاومت حضور داشتند که در نهایت آرزو حکیمی از هیات همدان با زمان ۴۵.۹۸ ثانیه اول، مینا عبدالهی از تاید واتر ۴۸.۰۱ دقیقه دوم و مهسا آذری از آوش با زمان ۵۲.۶۱ ثانیه سوم شدند.

بدین ترتیب در پایان هفته دوم رقابت ها تاید واتر با ۲۰ امتیاز در رده نخست ایستاد، هیات همدان با ۱۷ امتیاز دوم شد و آوش با ۱۳ امتیاز مقام سوم این هفته از مسابقات را از آن خود کرد.
انتهای پیام /

ارسال نظر