|
|
کدخبر: ۱۴۶۹

مرحله پنجم تور حرفه‌ای دوچرخه‌سواری کینگ هایلیک چین با تداوم صدرنشینی پورسیدی به پایان رسید.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری، در پنجمین مرحله تور حرفه‌ای دوچرخه‌سواری کینگ هایلیک چین، شب گذشته ۱۳۹ رکابزن در مسیر ۲۰۵ کیلومتری با یکدیگر به رقابت پرداختند که نتایج به شرح ذیل اعلام شد:

۱ - الکساندر پولیوودا از تیم پرسونال اطلس سوئیس با زمان ۵ساعت و ۴۱ دقیقه

۲ - فلوریس گوسینن از تیم دراپاک استرالیا با زمان ۵ساعت و ۴۱ دقیقه و ۶ثانیه

۳ - ساشا مودلو از تیم برادیانی ایتالیا با زمان ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه و ۶۰ ثانیه

**رده بندی رکابزنان ایران در مرحله پنجم:

۱. میر صمد پورسیدی از تیم پتروشیمی تبریز در رده بیست و دوم

۲. حسین علیزاده از تیم آموره ویتا ایتالیا در رده بیست و هشتم

۳. قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز در رده سی و سوم

۴. امیر زرگری از تیم RTSچین تایپه در رده سی و نهم

۵. مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز در رده چهل و ششم

۶. حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریز در رده چهل و هشتم

۷. وحید غفاری از تیم RTSچین تایپه در رده پنجاه و یکم

۸. امیر کلاهدوز از تیم پتروشیمی تبریز در رده پنجاه و دوم

۹. سعید صفرزاده از تیم پتروشیمی تبریز در رده شصت و دوم

۱۰. رحیم امامی از تیم RTS چین تایپه در رده شصت و نهم

۱۱. علیرضا اصغرزاده از تیم پتروشیمی تبریز در رده صد و ششم

**رده بندی تیمی مرحله پنجم:

۱. تیم پرسونال اطلس سوئیس با زمان ۱۷ ساعت و ۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۲. تیم دراپاک استرالیا با زمان ۱۷ ساعت و ۵دقیقه و ۲۰ ثانیه

۳. تیم شکر اسپور ترکیه با زمان ۱۷ ساعت و ۵ دقیقه و ۶۰ ثانیه

تیم پتروشیمی تبریز در رده نهم، آموره ویتا در رده دهم وRTS چین تایپه در رده شانزدهم قرار گرفتند.

**رده بندی انفرادی مجموع پنج مرحله:

۱ - میرصمد پورسیدی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان ۲۱ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۲ - امیر کلاهدوز با زمان ۲۱ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۳ - داوید راسیلا از تیم شکر اسپور ترکیه با زمان ۲۱ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه

**رده بندی سایر رکابزنان ایران در مجموع پنج مرحله:

۱. حسین علیزاده از تیم آموره ویتا ایتالیا در رده دوازدهم

۲. وحید غفاری از تیم RTSچین تایپه در رده چهاردهم

۳. رحیم امامی از تیم RTSچین تایپه در رده هفدهم

۴. حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریزدر رده بیستم

۵. امیر زرگری از تیم RTSچین تایپه در رده بیست و یکم

۶. قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز در رده بیست و هفتم

۷. علیرضا اصغرزاده از تیم پتروشیمی تبریز در رده سی و ششم

۸. سعید صفرزاده از تیم پتروشیمی تبریز در رده سی و هشتم

۹. مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز در رده نودم

**رده بندی تیمی مجموع پنج مرحله:

۱. تیم پتروشیمی تبریز با زمان ۶۴ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۷ثانیه

۲. تیم لا پوم مارسیلی فرانسه با زمان ۶۴ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۳. تیم آستانا قزاقستان باز مان ۶۴ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۵ ثانیه

تیم های آموره ویتا ایتالیا و RTS چین تایپه نیز به ترتیب در رده های پنجم و ششم قرار دارند.

ارسال نظر