|
|
کدخبر: ۱۴۸۰۵۰

فدراسیون فوتبال انگلیس روز چهارشنبه ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال چلسی را به بدرفتاری بعد از باخت تیمش در برابر استون ویلا متهم کرد.

به گزارشگروه ورزشی باشگاه خبرنگارانفدراسیون فوتبال انگلیس روز چهارشنبه ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال چلسی را به بدرفتاری بعد از باخت تیمش در برابر استون ویلا متهم کرد.

کریس
فویداوراینبازیکهشنبههفتهگذشتهبرگزارشداینمربیپرتغالیراکهبعدازاخراجرامیرزهافبکبرزیلیچلسیواردزمینشدهبودمجبورکردنیمکتراترککند.

بهگزارشرویترز، فدراسیونفوتبالانگلیسورودمربیچلسیبهزمیندرحینبازیونزدیکشدنبهداوربازیراازمصادیقبدرفتاریتلقیمیکند.

انتهای پیام /

ارسال نظر