|
|
کدخبر: ۱۴۸۱۴۰

ایپ کئچدی یکی دیگر از ورزش های بومی و محلی استان آذربایجان است.

به گزارشخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ورزش و فعالیتهای بدنی موجب شادابی و سلامتی می گردد و چه خوب است این شادابی و نشاط همراه با اشاعه ورزش های بومی و محلی باشد.

بازی ورزشی ایپ کئچدی یکی از انواع بازی های شهرهای آذربایجان است که با طناب انجام می شود.

چنانچه بازی تک نفره باشد، بازیکن یک سر طناب را مچ یکی از پاهایش می بندد و طناب را از زیر پای دیگر خود رد می کند ما اغلب این بازی به صورت گروهی انجام می شود.

اگر بازیکنان ۳ نفر باشند دو نفر به نوبت طناب را می گردانند و دیگران می پرند. هر کس ببازد، جایش را به نوبت با یکی از کسانی که طناب را می چرخاند عوض می کند.

گاه بازی به صورتی است که یک نفر طناب را می گرداند و بازیکنان از بیرون وارد طناب او می شوند و با او می پرند و خارج می شوند و نفر بعدی وارد می شود.

چنانچه تعداد بازیکنان بیشتر از ۳ نفر باشند، ۲ نفر آن طناب را چرخانده و بقیه بدون توقف به نوبت آمده و به تعداد معین طناب را از سر و پا عبور داده و خارج می شوند.

هر گاه طناب زیر پای فردی گیر کرد، آن بازیکن سوخته و از بازی بیرون می رود.

بازی های بومی و محلی تنوع زیادی دارد اما به دلیل ماشینی شدن و مشکلات این بازی ها رو به فراموشی رفته و کم کم از یاد مردم می رود.

انتهای پیام /


ارسال نظر