|
|
کدخبر: ۱۴۸۵۹۴

مردم شهر کازرون بنیان بازی بندک سرگو را نهاده اند که در این بازی بازیکنان به دو گروه می شوند و بازی را انجام می دهند.

به گزارشخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگارانبازیکنان دو گروه می شوند. افراد یک گروه دست ها را روی شانه های هم می گذارند و دایره می زنند. دو نفر از افراد همین گروه دو سر طنابی را گرفته دور آنها حلقه می زنند تا از آنها محافظت کنند و دائماً طناب را تکان می دهند. افراد گروه دیگر باید سعی کنند خیز برداشته و بی آنکه طناب به آنها اصابت کند روی دوش بازیکنان داخل حلقه بپرند. اگر موفق شوند، تا آخر آن دور بازی سوار هستند ولی اگر طناب به کسی اصابت کرد او باید جای خود را به یاری که درون حلقه بوده عوض کند.

انتهای پیام /

ارسال نظر