|
|
کدخبر: ۱۴۹۱۴۴

آمادگی جسمانی به تنهایی ضامن موفقیت در ورزش نیست بلکه ورزشکاری موفق است که علاوه بر آمادگی جسمانی، آمادگی روانی نیز داشته باشد.

به گزارشخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران: تمرین و مهارت های روانی در کنار تمرین جسمانی نقش مهمی در افزایش آمادگی ورزشکار دارد به طوری که مهارت های روانی ورزشکار کمک می کند تا علاوه بر این که از ورزش بیشتر لذت ببرد، بتواند فعالیت ورزشی را به شکل مطلوب تری انجام دهد و به موفقیت های ورزشی نایل آید.

تجارب کسب شده آن حاکی از از آن است که وقتی در میدان های بزرگ با قهرمانانی همتراز به لحاظ جسمی به رقابت می پردازند، سرانجام آمادگی روانی پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد. مربیان برتر نیز به جنبه های آماده سازی روانی ورزشکاران و ضرورت تدارک ان در طول تمرینات تاکید دارند و بخشی از برنامه آمادگی را به آماده سازی روانی اختصاص می دهند. برای مثال، تمرین مهارت های روانی از جمله تمرینات مفید برای موقعیت های ورزشی و غیرورزشی است که در آنها به جنبه روانی تاکید می شود.

ورزشکاران حرفه ای معتقدند که عوامل روانی از جمله تعیین هدف و انگیزش نقش مهمی در موفقیت های آنان داشته است. در این رابطه، امروزه وجود روانشناس ورزشی در ورزش حرفه ای بسیار متداول است و به ورزشکاران در یادگیری مهارت های روانی کمک می کند. به دلیل عدم آشنایی برخی مربیان و ورزشکاران در مورد چگونگی آماده سازی روانی ورزشکاران و تاثیرات آن، این امر مورد غفلت قرار گرفته است. در حالی که در گذشته بیشتر به آماده سازی جسمانی تاکید می شد ولی امروزه توجه و تاکید خاصی بر آماده سازی روانی می شود.

رحمان اکبری، رئیس کمیته روان شناسی ورزش هیات پزشکی ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد در این باره می گوید: مهارت های روانی همچون مهارت های جسمانی قابل کسب اند و باید به طور اصولی و علمی آموزش داده شوند توجه و تمرکز، آرام سازی، تجسم سازی، تصویرسازی، خودگفتاری، هدف گزینی، خودپنداره، اعتماد به نفس، عزت نفس، خودکارآمدی از جمله این مهارت ها هستند.

صفات و خصوصیات شخصیتی ورزشکاران

وی همچنین افزود: براساس نتایج تحقیقاتی افراد براساس نوع شخصیت به انتخاب رشته ورزشی خاصی رو می آورند و در آن موفق ترند. شناخت ویژگی های شخصیت ورزشکاران در انتخاب فرد مناسب برای یک ورزش خاص، انتخاب فرد مناسب برای پست های ورزش های تیمی، سازمان دهی تیمی، رفتار مربیان و ورزشکاران، انگیزش و خود کنترلی ورزشکاران، در موقع تمرین و اجرا موثر است. اعتقاد بر این است هر قدر شخصیت به ورزش انتخاب شده نزدیکتر باشد و فرد ویژگی های جسمانی و روانی مورد نیاز آن ورزش را دارا باشد در آن ورزش موفق تر است.

انتهای پیام /

ارسال نظر