|
|
کدخبر: ۱۵۰۹۱۲

شیرجه زدن از ارتفاع ۳۰ متری درون بستر آبی طبیعی که در میان صخره های سنگی مرتفع قرار گرفته به طور حتم شیرجه از روی صخره را به یکی از ترسناک ترنی ورزش های جهان تبدیل می کند.

به گزارشگروه ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ ورزش مخاطرات و دشواری های خود را دارد، اما شیرجه زدن از ارتفاع ۳۰ متری درون بستر آبی طبیعی که در میان صخره های سنگی مرتفع قرار گرفته به طور حتم شیرجه از روی صخره را به یکی از ترسناک ترنی ورزش های جهان تبدیل می کند. این ورزش برای شرکت کنندگان در رقابت شیرجه از روی صخره ردبول که در جزایر آزورس پرتغال برگزاری می شوند، به کاری عادی و بدون خطر تبدیل شده است.شرکت کنندگان در این رقابت از فراز تکه صخره ای با این امید که اگر به صخره های اطراف که نسبت به آنها زاویه ای ۲۲ درجه ای دارد برخورد نکنند در نهایت بستر آب اقیانوس پذیرای آنها خواهد بود، خود را به درون آبهای اقیانوس اطلس پرتاب می کنند.
انتهای پیام /

ارسال نظر