|
|
کدخبر: ۱۵۰۹۹۰

مسابقه چوب خط یکی از بازی های محلی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

به گزارشخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، با توجه به اهمیتی که بازی های محلی در زندگی دارند یکی از اقدامات قابل توجهی که در خصوص این امر در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت برگزاری مسابقه چوب خط در شهرکرد می باشد که با همکاری سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری صورت پذیرفت.

هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد سرگرمی و نشاط بود و خانواده ها را با زندگی سالم عشایری آشنا می کرد. زندگی ای که مبتنی بر رفتارهایی است که از مهربانی ها، صداقت، تلاش و کوشش مردم عشایر سرچشمه می گیرد.

افراد به صورت خانوادگی در این مسابقه شرکت می کردند و ۲ گروه قرمز و آبی را تشکیل می دادند.

شرکت کنندگان به مدت ۲ روز در شرایط زندگی عشایری قرار می گرفتند و زندگی عشایری را به مسابقه می گذاشتند و در طول مسابقه برخی از کارهای مردم عشایر مانند کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و بازی های محلی را انجام می دادند و در این رقابت حق استفاده از ماشین آلات وجود ندارد.برخی از بازی های محلی که در این مسابقات انجام گرفت را در این بخش شرح می دهیم:

یک محیط دایره ای را روی زمین می کشیدند و افراد ۲ گروه در اطراف دایره قرار می گرفتند و از هر گروه یک نفر به مرکز دایره می آمد و در مقابل هم قرار می گرفتند. یک دست خود را روی سینه می گذاشتند و با دست دیگر پای مخالف خود را بالا می گرفتند و همانند خروس جنگی، لی لی کنان به سمت هم حمله می کردند و می جنگیدند و هرکس که موفق می شد طرف مقابل را زمین بیاندازد پیروز میدان می شد.

به همین ترتیب همه مردهای ۲ گروه در مقابل هم قرار می گرفتند و با هم مبارزه می کردند، در نهایت گروهی که امتیاز بیشتری کسب می کرد برنده آن بخش می شد.

بازی محلی دیگری که انجام می گرفت از این قرار بود که زن گروه به سمت دیگر رودخانه که گل بانو ایستاده بود می رفت و مرد گروه در سمت دیگر رودخانه می ایستاد و باید تنه درختی را از داخل رودخانه عبور بدهد و چوخط خود را به زن گروه برساند و زن چوخط را به مردی که پیش الاغ ایستاده است برساند و الاغ سوار نیز باید مسیری را از پیش تعیین کرده اند را طی نماید. گروه دوم هم همین اعمال را باید انجام بدهد و هر گروهی که موفق شود این کارها را در زمان کمتری به پایان برساند برنده این بخش می باشد.

بخش دیگری از مسابقه به آشپزی مربوط بود و شرکت کنندگان باید مواد غذایی خود را از دکه ای که در محل برگزاری مسابقه قرار داشت تهیه می کردند و غذا می پختند.

تعداد چوب خط های کسب شده نشانگر امتیاز گروه ها بود و هر گروهی که چوب خط بیشتری داشت به عنوان برنده مسابقه اعلام می شد.

انتهای پیام /

ارسال نظر