|
|
کدخبر: ۱۷۷۵۳۱

جدال صدرنشین لیگ برتر و قعرنشین لیگ می تواند جالب ترین بازی هفته باشد.

جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساعت ۱۷:۳۰

استقلال خوزستان - گسترش فولاد

ساعت ۱۷:۳۰

سایپا - ملوان

ساعت ۱۷:۳۰

پدیده - راه‌آهن

ساعت ۱۸:۱۰

پرسپولیس- استقلال اهواز

ساعت ۲۰:۱۵

فولاد -استقلالتهران

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساعت ۱۷:۱۵

صبای قم - ذوب آهن

ساعت ۱۷:۳۰

تراکتورسازی - سیاه جامگان

ساعت ۱۹:۱۵

سپاهان - نفت تهران

جدول لیگ برتر(۹۴-۹۵) - جام خلیج فارس

لیگ برتر جام خلیج فارس
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۲۶ ۱۳ ۹ ۴ ۴۲ ۲۹ ۱۳ ۴۸
۲ استقلال خوزستان ۲۶ ۱۲ ۱۱ ۳ ۲۷ ۱۳ ۱۴ ۴۷
۳ استقلال ۲۶ ۱۱ ۱۲ ۳ ۳۵ ۲۳ ۱۲ ۴۵
۴ تراکتورسازی ۲۶ ۱۰ ۱۲ ۴ ۳۰ ۲۱ ۹ ۴۲
۵ نفت تهران ۲۶ ۱۱ ۹ ۶ ۲۶ ۱۹ ۷ ۴۲
۶ ذوب آهن ۲۶ ۹ ۱۲ ۵ ۳۳ ۲۲ ۱۱ ۳۹
۷ گسترش فولاد ۲۶ ۱۰ ۷ ۹ ۳۲ ۲۵ ۷ ۳۷
۸ صبای قم ۲۶ ۸ ۱۲ ۶ ۲۶ ۲۱ ۵ ۳۶
۹ سایپا ۲۶ ۱۰ ۶ ۱۰ ۲۳ ۲۵ - ۲ ۳۶
۱۰ پدیده ۲۶ ۹ ۹ ۸ ۲۷ ۳۰ - ۳ ۳۶
۱۱ سپاهان ۲۶ ۶ ۱۴ ۶ ۲۶ ۲۶ ۰ ۳۲
۱۲ فولاد ۲۶ ۸ ۷ ۱۱ ۲۱ ۲۹ - ۸ ۳۱
۱۳ ملوان ۲۶ ۴ ۱۱ ۱۱ ۱۷ ۲۶ - ۹ ۲۳
۱۴ سیاه جامگان ۲۶ ۵ ۶ ۱۵ ۱۸ ۲۹ - ۱۱ ۲۱
۱۵ راه‌آهن ۲۶ ۳ ۱۰ ۱۳ ۱۸ ۳۰ - ۱۲ ۱۹
۱۶ استقلال اهواز ۲۶ ۲ ۷ ۱۷ ۱۳ ۴۶ - ۳۳

۱۳

ارسال نظر