|

نظام جمهوری :

  • بی. سی. سی؛ پشتیبان رسانه ای سربازان شیطان

    از بدو آغاز فعالیت گروهک جیش العدل بی. بی. سی تلاش کرده است در مصاحبه و گزارش های خود به توجیه عملیات های تروریستی آنان و متهم کردن نظام جمهوری سالامی به عنوان مقصر اصلی این ماجرا بپردازد.