|

خط امام و رهبری :

  • باید همه سلایق در فرآیند خانه احزاب حضور داشته باشند

    خبرگزاری تسنیم: عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه تشکل متبوعش در فرآیند خانه احزاب مشارکت می کند در عین حال خواستار حضور و نقش آفرینی احزاب در احیای این خانه شد.

  • سیاسی بودن به مفهوم حزبی برای سپاه خط قرمز است

    خبرگزاری تسنیم: فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: اگر سیاسی بودن به معنای تعهد سیاسی، بصیرت سیاسی و حضور در صف مقدم مبارزه با دشمنان انقلاب و نظام اسلامی است، سپاه صددرصد سیاسی است. اما سیاسی بودن به مفهوم حزبی بودن برای سپاه خط قرمز است.

  • سپاه خودش را هزینه سیاسی فرد یا جریانات سیاسی نمی کند / سپاه در سوریه حضور نظامی ندارد

    فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه سپاه در سوریه حضور نظامی ندارد افزود: سپاه هیچگاه خودش را هزینه سیاسی فرد یا جریانات سیاسی نمی کند، اما طبیعی است کسانی که از خط امام و رهبری و از هویت انقلابی فاصله بگیرند، سپاه با آنها زاویه خواهد گرفت و سپاه در مسائلی که به انقلاب و سرنوشت مردم مربوط می شود هرگز بی طرف نبوده و نخواهد بود.