|

دیکاپریو :

  • درخت دیکاپریو

    به افتخار فعالیت‌های لئوناردو دی‌کاپریو در حفاظت از جنگل‌های بارانی، درختی تازه کشف شده را به نام او نامگذاری کردند.