|

شی جین :

  • جان گرفتن دوباره جنگ سرد

    اظهارات شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، پیش از دیدار مجازی آتی با جو بایدن، همتای آمریکایی خود بیان می شود.