|

معامله قرن :

  • عملی سازی  کمپ دیوید با رهبرانی جدید

    تنها پس از گذشت چند ماه از طرح معامله قرن که کشورهای عربی با آن مخالفت کرده بودند، امارات متحده عربی تصمیم بر عادی سازی روابط خود با اسرائیل گرفت و این رژیم غاصب را به طور علنی به رسمیت شناخت.