|

وحید جلال زاده :

  • نباید اقتصادمان را شرطی کنیم

    در شرایط فعلی باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خودمان و تعامل با کشورهای همسایه،مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنیم.