|

کرونا دلتا :

  • کارگران شغل خود را رها کردند

    تعداد کارگرانی که در ایالات متحده شغل خود را ترک کردند به 4.3 میلیون نفر رسیداین یعنی بالاترین نرخ ترک در تاریخ.