|

شهرام حقیقت دوست :

  • قاتل و وحشی در صف جشنواره

    دبیرخانه جشنواره فجر مدعی شد فیلم قاتل و وحشی توسط هیات انتخاب جشنواره سی و هشتم بازبینی شده است.

  • قاتل و وحشی دوباره جا ماند

    به دلیل شرکت قاتل و وحشی در دوره‌های گذشته جشنواره و پر کردن فرم حضور امکان بازبینی در دوره چهلم را از دست داد.