|
|
کدخبر: ۱۵۴۳۰۰

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظارت بر شبکه بانکی توسط کارکنان بانک مرکزی بر بانک های کشور اعمال می شود و بازرسی استانی در شبکه بانکی تعطیل نشده است، گفت: استفاده از مأموران سایر بانک ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارای تبعات منفی خواهد بود و موضوع استقلال بازرسان را با مخاطره جدی روبرو می سازد و بیم آن می رود مأموران اعزامی نسبت به بانک متبوع خویش نگرش جانبدارانه داشته باشند و سعی در کتمان برخی تخلفات نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد، ولی الله سیف در واکنش به اخبار تعطیلی نظارت استانی گفت: نظارت بر شبکه بانکی توسط کارکنان بانک مرکزی بر بانکهای کشور اعمال می شود و بازرسی استانی در شبکه بانکی تعطیل نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام پایان ماموریت نظارتی کارمندان بانک ملی در استان ها گفت: بانک مرکزی پس از کشف فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، طی اقدامی شتابزده و با هدف تقویت نظارت استانی، ضمن راه اندازی واحدهای بازرسی متشکل از بازرسان بانک ملی در استان ها، برخی از کارکنان آن بانک را نیز مامور نظارت بر عملکرد شعب کرد.

وی با بیان اینکه ماموریت بازرسان بانک ملی در واحدهای نظارت استانی در پایان سال ۹۲ به اتمام رسید، خاطرنشان کرد: کارکنان بانک مرکزی همچنان به وظیفه بازرسی خود در استانها ادامه خواهند داد. بازرسی استانی تعطیل نشده است و نظارت بانک مرکزی همچنان بر اساس وظایف و ماهیت بازرسی بر فعالیت بانکها اعمال می شود.

سیف تصریح کرد: استفاده از مأموران سایر بانکها در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارای تبعات منفی خواهد بود و موضوع استقلال بازرسان را با مخاطره جدی روبرو می سازد و بیم آن می رود مأموران اعزامی نسبت به بانک متبوع خویش نگرش جانبدارانه داشته باشند و سعی در کتمان برخی تخلفات نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان آن که نظارت بانک مرکزی نظارتی عالیه و دارای اهدافی مشخص است، عنوان داشت: استفاده از کارمندان یک بانک این امکان را ایجاد می کند که استقلال بازرسی خدشه دار شده و به تبع آن استقلال در اعمال نظارت نیز مخدوش شود.

وی با ردکردن اخبار منتشره در برخی رسانه ها مبنی بر تعطیلی واحدهای نظارت استانی اعلام کرد: این اخبار بر اساس اطلاعات نادرست و احیانا " مغرضانه تعدادی از ماموران اعزامی از بانکهای تجاری که علاقه مند به تمدید ماموریت بوده اند، منتشر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ماهیت نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک ها را متفاوت از بازرسی شعب بانکها که توسط واحدهای بازرسی آنها انجام می شود، دانست و افزود: هدف از بازرسی در بانک ها، انجام رسیدگی های رایج و حصول اطمینان از انطباق فعالیت های تجاری هر شعبه در چارچوب ضوابط داخلی آن بانک است. وی همچنین کشف سوء جریانات احتمالی و صحت عملیات بانکی را نیز از دیگر وظایف خطیر واحدهای بازرسی بانک ها برشمرد.

وی با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی نظارتی عالیه و دارای اهدافی مشخص است، عنوان کرد: استفاده از کارمندان یک بانک این امکان را ایجاد می کند که استقلال نظارت و بازرسی خدشه دار شده و به تبع آن استقلال در اعمال نظارت نیز مخدوش شود.

سیف با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانکها حوزه گسترده ای از فعالیت بانک ها را در بر می گیرد، تصریح کرد: اطمینان از کفایت کنترل های داخلی بانک ها، اطمینان نسبی از قابل قبول بودن ریسک های پذیرفته شده از عملیات بانک ها و امنیت سپرده های مردم نزد بانکها و در نهایت، کسب اطمینان از صحت و سلامت مالی بانکها از اهداف نظارتی بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، نظارت بانک مرکزی و بازرسی بانکها دو مفهوم متفاوت است و نباید آنها را با یکدیگر یکسان تلقی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر سیاست این بانک مبنی بر تعمیق شیوه های نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی با تدوین استانداردها و ضوابط حرفه ای نظارتی همچون ضوابط کفایت سرمایه، تعریف ذی نفع واحد، اشخاص مرتبط و نظایر آن، شیوه های نظارتی خود بر سیستم بانکی را نیز عمق می بخشد.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار