|
|
کدخبر: ۱۴۶۳۲۲

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و خدمات قبل از فروش را از جمله عوامل مهم در حمایت از حقوق مصرف کننده دانست و گفت: امروز مصرف کنندگان انتظارات جدیدی را از تولید کنندگان طلب می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر جواد تقوی در مراسم تقدیر از حمایت حقوق مصرف کننده استان تهران گفت: امروزه مباحثمرتبط با مصرف کنندگان منافع عمده ای را در بر می گیرد که حتی تولید کننده را نیز ذینفع کرده است که بر این اساس حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید در تمام بخش های اقتصاد ایران نهادینه شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروزه رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان یک اصل محوری در اقتصاد تحت لوای مشتری مداری مطرح است و نقطه انتهایی تمام حرکت های اقتصادی کشور به حمایت از مصرف کنندگان باز می گردد.

وی تصریح کرد: چنانچه مصرف کننده نباشد تولید بی معناست و اگر تولید کننده نباشد مصرف بی معناست و بنابراین در فرهنگ و اقتصاد ایرانی اسلامی این دو مقوله از هم جدا نخواهند بود.

به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، امروز ۴ موضوع قیمت، کیفیت، خدمات قبل از فروش و خدمات پس از فروش از جمله مطالبات جدی مصرف کنندگان است که انتظارات جدیدی را در حوزه های اقتصادی پیش روی تولید کنندگان قرار می دهد.

وی اظهار داشت: موضوع قیمت یکی از شاخصه های مهم مصرف کنندگان در خرید یک کالاست، ضمن اینکه برای عده ای نیز موضوع کیفیت بیش از قیمت حائز اهمیت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: خدمات پس از فروش بخصوص بر روی کالاهای سرمایه ای و با دوام از جمله مواردی است که مورد توجه مصرف کنندگان قرار دارد، ضمن اینکه در دنیا خدمات قبل از فروش نیز برای مصرف کنندگان حائز اهمیت است.

همچنین در ادامه این مراسم یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با اشاره به مولفه های اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از ویژگی های این نوع مدیریت اقتصادی درونزا و برون گرا بودن اقتصاد است؛ به این معنا که یک اقتصاد درون زا باید تلفیقی از منابع در دسترس و خارج از حیطه خود را مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم تولیدات جهانی داشته باشیم باید با ابزارهای تشویقی تولید کالا و خدمات را در گردونه رقابت قرار دهیم و تولید کنندگان نیز خود را در معرض قضاوت مصرف کنندگان و رقبا قرار دهند.

صادقی خاطرنشان کرد: چنانچه به بهبود کیفیت توجه نداشته باشیم رقبا جایگزین ما خواهند شد.

ارسال نظر