|
|
کدخبر: ۱۷۸۷۵۶

ظریفی آزاد:

مدیرکل روابط کار وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد با توجه به حداقل دستمزد امسال، حدود ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان سقف عیدی کارگران است.

به گزارشسرویس اجتماعی امیدنیوزمدیرکل روابط کار وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد با توجه به قانون مصوب شش اسفند سال ۱۳۷۰ میزان عیدی هر کارگر معادل ۶۰روز مزد یا دو ماه حقوق است.

ظریفی آزاد اضافه کرد قانونگذار سقفی را معین کرده و کارفرمایان ملزم نیستند بیشتر از آن پرداخت کنند، این سقف معادل ۹۰روز حداقل دستمزد است و با توجه به حداقل دستمزد امسال، حدود ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان سقف عیدی کارگران است.

اسماعیل ظریفی آزاد در آخر گفت که به کارگران بیمه نشده همعیدیتعلق می گیرد و هرکس این وجه را دریافت نکرده می تواند به ما مراجعه کند تا شکایتش را بررسی کنیم.

ارسال نظر