|
|
کدخبر: ۴۲۹۳۱

۷ میلیون سهم دولتی متعلق به ۴ شرکت، روز گذشته در بورس اوراق بهادار فروخته شد.

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، تعداد ۷ میلیون و ۸۹۳ هزار سهم دولتی به ارزش ۶۷ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال دیروز در بورس اوراق بهادار فروخته شد.

بر اساس این گزارش، از این میزان سهام ۳ میلیون سهم به ارزش ۵۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و ۶۷ هزار سهم به ارزش یک میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال متعلق به پالایش نفت تبریز بوده است.


همچنین تعداد ۳ میلیون سهم بانک تجارت به ارزش ۸ میلیارد و ۸۳۲ میلیون ریال و یک میلیون و ۸۲۶ هزار سهم بانک ملت به ارزش ۵ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال در روزجاری دربورسفروخته شد.

ارسال نظر