|
|
کدخبر: ۷۹۹۱۰

سازمان ثبت احوال کشور آمار وقایع حیاتی ۹ ماهه سال جاری را اعلام و از ثبت ۸۸ ازدواج، ۱۶ طلاق، ۱۶۵ ولادت و ۴۱ واقعه وفات در هر ساعت خبر داد.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور در ۹ ماهه امسال ۵۷۹ هزار و ۸۷۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که ۴۹۸ هزار و ۵۸۵ واقعه در مناطق شهری و ۸۱ هزار و ۲۸۶ ازدواج نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

کاهش ۸.۹ درصدی ازدواج

این آمارها نشان می دهد که کل ازدواجها طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۹ درصد کاهش و در مناطق روستایی ۳۴.۴ درصد کاهش و در مناطق شهری نیز ۲.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین در هر ماه به طور متوسط ۶۴ هزار و ۴۳۰ واقعه ازدواج، در هر شبانه‌روز ۲۱۰۱ ازدواج و در هر ساعت نیز ۸۸ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

بیشترینازدواجثبت شده مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال با رقم ۲۱۳ هزار و ۳۵۷ نفر و بیشترین ازدواج ثبت شده برای زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با رقم ۱۹۰ هزار و ۶۶۱ مورد بوده است. طی این مدت بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با زنان ۱۹-۱۵ ساله بودهکه تعداد آنها ۹۸ هزار و ۹۸۳ واقعه است.

براساس این گزارش، استان زنجان با ثبت ۱۰ هزار و ۴۰۸ واقعه ازدواج و کاهش ۱۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای بیشترین کاهش و استان کردستان نیز با ۰.۲ درصد دارای کمترین کاهش بوده است.

افزایش ۳.۹ درصدی طلاق

براساس اعلام سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه امسال ۱۰۸ هزار و ۲۴۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده که ۱۰۰ هزار و ۵۸۶ واقعه طلاق در مناطق شهری و ۷ هزار و ۶۶۳ واقعه طلاق نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

آمار ها نشان می دهد کل طلاقها از افزایش ۳.۹ درصدی و در مناطق شهری افزایش ۷ درصدی برخوردار بوده اما در مناطق روستایی طلاق از کاهش ۲۴.۳ درصدی برخوردار بوده است.

در هر ماه به طور متوسط ۱۲۰ هزار و ۲۸ واقعه طلاق، در هر شبانه‌روز ۳۹۲ طلاق و در هر ساعت ۱۶ طلاق در کشور به ثبت رسیده است.

همچنین بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله ۲۸۸ هزار و ۱۳ مورد بوده که بیشترین طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی ۲۶۱ هزار و ۶۷ مورد بوده است و بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده نیز مربوط به مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله با تعداد ۱۲۰ هزار و ۵۳ مورد بوده است.

افزایش ۲.۵ درصدی ولادت

در ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۶ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است که از این تعداد ۸۴۳ هزار و ۲۹۸ ولادت در مناطق شهری با ۲.۸ درصد افزایش و ۲۵۰ هزار و ۵۸۸ ولادت نیز در مناطق روستایی با افزایش ۱.۳ درصدی به ثبت رسیده است.

براساس این آمارها، ۵۶۱ هزار و ۹۱۶ولادت مربوط به پسران و ۵۳۱ هزار و ۹۷۰ ولادت نیز مربوط به دختران بوده و در هر ماه به طور متوسط ۱۲۱ هزار و ۵۴۳ واقعه ولادت، در هر شبانه‌روز ۳ هزار و ۹۶۳ واقعه و در هر ساعت ۱۶۵ واقعه ولادت رخ داده است.

افزایش ۳.۲ درصدی وفات

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه امسال ۲۷۳ هزار و ۶۳۷ واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد که از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۴۳۹ فوت مربوط به شهرها با افزایش ۳.۸ درصدی و ۶۳ هزار و ۱۹۸ فوت مربوط به روستاها با افزایش ۱.۵ درصدی بوده است.

همچنین از بین فوت شدگان نیز ۱۵۴ هزار و ۷۷۷ مورد را مردان و ۱۱۸ هزار و ۸۶۰ مورد را زنان به خود اختصاص داده‌اند و در هر ماه به طور متوسط ۳۰۴ هزار و چهار واقعه فوت و در هر شبانه‌روز به طور متوسط ۹۹۱ فوت و در هر ساعت ۴۱ فوت به ثبت رسیده است.

ارسال نظر