|
|
کدخبر: ۹۵۳۷۱

ضاربین ۵ گلوله به سمت ملکوتی خواه معاون شهرداری منطقه ۱۵(خوراسگان) اصفهان شلیک کردند که وی بر اثر اصابت این گلوله‌ها مجروح و به بیمارستان صدوقی اصفهان منتقل شد.

به گزارشامیدبه نقل از دانا، حوالی ساعت ۲۱ شب گذشته در حالی که معاون شهرداری منطقه ۱۵(خوراسگان) اصفهان در حال خارج شدن از شهرداری بود دو نفر موتور سوار اقدام به شلیک گلوله به سمت وی می‌کنند.

ضاربین ۵ گلوله به سمت ملکوتی خواه معاون شهرداری منطقه ۱۵(خوراسگان) اصفهان شلیک کردند که وی بر اثر اصابت این گلوله‌ها مجروح و به بیمارستان صدوقی اصفهان منتقل شد.

در حال حاضر وضع عمومی معاون شهرداری منطقه ۱۵(خوراسگان) اصفهان نامساعد گزارش شده وپزشکاندر حال معالجه وی هستند.

ارسال نظر